Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) Kapsamında Bölge Müdürlüğümüz Toplantısı

12.12.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerine uygun olarak 03.12.2016 tarihli, 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tesis edilmiş olan Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bölge Müdürümüz Hüseyin ŞANVERDİ başkanlığında kurumumuz amirleri, sivil toplum örgütleri ve diğer sınır idaresi temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapılmıştır.