Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü 2023 yılı Değerlendirme Toplantısı Bölge Müdürümüz Alp GİRAY başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

19 Ocak 2024

Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü 2023 yılı Değerlendirme Toplantısı Bölge Müdürümüz Alp GİRAY başkanlığında 17.01.2023 tarihinde Bölge Müdürlük AY YILDIZ Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü:  Hukuk Hizmetleri Müdür V. Av. Osman Zihni KARACA,  5 Avukat, 2 Hukuk Birim Personeliyle birlikte;

Bölge Müdürlüğümüz görev alanında bulunan Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan illerinde gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerinden kaynaklı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten açılan davaların takibi yine bu illerde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerinin taraf olduğu 1163 Sayılı Kooperatifçilik Kanunu ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefetten doğan ceza davalarının takibi, Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğünde gerçekleşen ihracat ve ithalat işlemlerinden kaynaklı 4458 Sayılı Gümrük Kanunundan doğan vergi davalarının takibi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan doğan ve Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünün gerçekleştirdiği tasfiye işlemlerinden doğan idari davaların takibi, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı idareleri Sarp Gümrük Müdürlüğü, Hopa Gümrük Müdürlüğü ve Rize Gümrük Müdürlüğünün taraf olduğu vergi davalarının takibi, Bakanlığımızın herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmeden ilk derece, istinaf ve temyiz mahkemeleri ile birlikte 50 adliyede başarıyla yürütülmektedir.

Toplantıda; dava süreçleri, güncel mevzuat, idarelerin uygulamaları, güncel hukuki konular değerlendirilerek davaların etkin takibi ile verimli sonuçlar alınması, Bakanlığımızın hak ve menfaatlerinin korunmasının önemi vurgulanmış Bölge Müdürümüz Alp GİRAY tarafından özveriyle ve üstün çalışma azmi ile görev yapan avukatlara ve hukuk birim personeline teşekkür edilmiştir.