Bölge Müdürümüz Sayın Halil ŞAŞMAZ Başkanlığında, Fındık Hasat ve İhraç Günleri Belirleme Toplantıları Gerçekleştirildi

27 Ocak 2022

Bölge Müdürümüz Sayın Halil ŞAŞMAZ Başkanlığında, Fındık Hasat ve İhraç Günleri Belirleme Toplantıları Gerçekleştirildi.
Bölgemizde yetişen, önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip “Fındık” ürününün hasat ve ihraç tarihlerine, 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı” ile “Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge” çerçevesinde “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından kararlaştırılmaktadır.
Bu itibarla, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Halil ŞAŞMAZ’ ın başkanlığında, Giresun ve Trabzon illerinde ayrı ayrı olmak üzere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TMO Şube Müdürlüğü, Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği, Ticaret Borsası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla oluşturulan “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından 26-29/07/2021 tarihleri arasındaki bahçe incelemeleri ve sonrasında gerçekleştirilen toplantı sonucunda 2021 yılı Trabzon ile Giresun illeri için hasat ve ihraç tarihlerini aşağıdaki gibi belirlenmiştir: