Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Erdal YAVUZ Başkanlığında, Fındık Hasat ve İhraç Günleri Belirleme Toplantıları Gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2023

Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Erdal YAVUZ Başkanlığında, Fındık Hasat ve İhraç Günleri Belirleme Toplantıları Gerçekleştirildi. 

Bölgemizde yetişen, önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip “Fındık” ürününün hasat ve ihraç tarihlerine, 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kabul edilen “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı” ile “Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge” çerçevesinde “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından kararlaştırılmaktadır.
 
Bu itibarla, Bölge Müdürlüğümüzün’ ın başkanlığında, Giresun ve Trabzon illerinde ayrı ayrı olmak üzere, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TMO Başmüdürlükleri, Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Ticaret Borsası Başkanlıkları, Ziraat Odası Başkanlıkları, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla oluşturulan “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından 24-25/07/2023 tarihleri arasındaki bahçe incelemeleri ve 26-27/07/2023 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda 2023 yılı Trabzon ile Giresun illeri için hasat ve ihraç tarihlerini aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Trabzon ve Giresun İlleri ile İlçeleri 2023 Yılı Mahsulü Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

Sıra No Ürünün Adı Bölge Müdürlüğü Hasat İzin Tarihi İhraç İzin Tarihi Hasat Bölgesi Açıklama
1 Fındık Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 12/08/2023 19/08/2023 Trabzon Sahil Kesimi (0-250 metre arası rakım) Tüm çeşitler
2 Fındık Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 19/08/2023 26/08/2023 Trabzon Orta Kesimi (251-500 metre arası rakım) Tüm çeşitler
3 Fındık Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 26/08/2023 02/09/2023 Trabzon Yüksek Kesimi (500 metre üzeri rakım) Tüm çeşitler
4 Fındık Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 12/08/2023 19/08/2023 Giresun Sahil Kesimi (0-250 metre arası rakım) Tüm çeşitler
5 Fındık Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 17/08/2023 24/08/2023 Giresun Orta Kesimi (251-500 metre arası rakım) Tüm çeşitler
6 Fındık Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 24/08/2023 31/08/2023 Giresun Yüksek Kesimi (500 metre üzeri rakım) Tüm çeşitler