2022 Yılı Mahsulü Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

29 Temmuz 2022

Bölgemizde yetişen, önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip “Fındık” ürününün hasat ve ihraç tarihlerine, 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı” ile “Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge” çerçevesinde “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından kararlaştırılmaktadır.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüğümüzün’ ın başkanlığında, Giresun ve Trabzon illerinde ayrı ayrı olmak üzere, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TMO Başmüdürlükleri, Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Ticaret Borsası Başkanlıkları, Ziraat Odası Başkanlıkları, Fiskobirlik Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla oluşturulan “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından 25-26/07/2022 tarihleri arasındaki bahçe incelemeleri ve 27-28/07/2022 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda 2022 yılı Trabzon ile Giresun illeri için hasat ve ihraç tarihlerini aşağıdaki gibi belirlenmiştir: