Hizmet Alımı Sözleşmeleri ile Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin İlan

“24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında  ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri ile Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK'nin 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'' başlıklı yazılarının 10. ıncı maddesinin  1.ınci fıkrasında inceleme neticesinde; Bölge Müdürlüğümüz ile Reşittur Turizm İnş. Taah. Nak. Temizlik ve Yemek Hizmetleri Ltd. Şti.’ce  malzemesiz genel temizlik hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan aşağıda adı ve soyadı yazılı  üç (3 )  işçinin de başvuruları kabul edilmiştir.
  
  1. Asiye ALEŞ  
  2. Hakkı AÇİCİ
  3. Bekir GÜNEŞ