Bilgi Edinme


 

   
Bilgi Edinme Başvuru Yolları:

1- Dilekçe ile Başvuru Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvurular dilekçe ile dilekçenin elden teslimi veya posta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılır. Başvuru tarihi dilekçenin Bölge Müdürlüğümüzün ilgili olduğu bilgi edinme birimine ulaştığı tarihtir.
a) Gerçek kişilerin başvurusu:
Gerçek kişiler tarafından verilecek dilekçede aşağıdaki unsurların bulunması gerekir: Başvuru sahibinin;
 • Adı / Soyadı,
• İmzası,
 • Oturma yeri veya iş adresi,
• Bilgi edinme Hakkı Mevzuatı kapsamında verilmesi mümkün olan bilgi veya belgeye ilişkin ayrıntılı açıklama (bilgi ve belgenin konusu, tarihi, sayısı, hangi birimle ilgili olduğu gibi bilgiler)
Açıklamalar:
1. Başvuruda bulunan kimsenin kimliğini tespit etmeye yarayacak başka bilgi veya özel işaretlerin bulunması halinde, özürlüler bakımından bu bilgi veya özel işaretler imza yerine geçer.
2. Yazılı başvurularda, EK-1 formun dilekçeye eklenmesi ihtiyaridir. Ancak, bu formun doldurularak dilekçeye eklenmesi, istenilen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesine ve bilgi edinme talebinin kolaylıkla işleme konulmasına yardımcı olacaktır.
b) Tüzel Kişilerin Başvurusu: Tüzel kişiler tarafından verilecek dilekçede aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:
Tüzel kişinin;
• Ünvanı,
• Adresi,
• Yetkilisinin imzası,
• Bilgi edinme mevzuatı kapsamında verilmesi mümkün olan bilgi ve belgeye ilişkin ayrıntılı açıklama (bilgi ve belgenin konusu, tarihi, sayısı, hangi birimde olduğu gibi bilgiler)
Açıklamalar:

1. Tüzel kişilerin başvurusunda, dilekçeyi imzalayan yetkili kişinin imza yetkisinin bulunduğuna dair yetki belgesi de dilekçeye eklenir.

2. Başvuruda EK-2 formun dilekçeye eklemesi ihtiyaridir. Ancak, bu formun doldurularak dilekçeye eklenmesi, istenilen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesine ve bilgi edinme talebinin kolaylıkla işleme konulmasına yardımcı olacaktır.

3- E-Posta ile Başvuru : Bilgi edinme başvuruları Bölge Müdürlüğümüzün bilgi edinme birimlerine e-posta yoluyla da yapılabilir. E-posta ile yapılacak başvurularda, başvuru formunun Bölge Müdürlüğümüzün ilgili olduğu bilgi edinme biriminin e-posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. E-posta yoluyla başvuru yapan; Formları doldurarak sorunun muhatabı olan Bakanlığımız bilgiedinme@gumruk.gov.tr veya Bölge Müdürlüğümüz e-posta adresine - tragumbm@gumruk.gov.tr gönderebilir. Bölge Müdürlüğümüz Gümrük İdarelerine Başvuru Gümrük İdarelerinde bulunan bilgi ve belgelere ilişkin başvuruların doğrudan ilgili gümrük idaresinin bulunduğu yer valilik veya kaymakamlığındaki bilgi edinme yetkililerine yapılması gerekmektedir. Başvurunun, ilgili gümrük idaresine de yapılması mümkündür. 

 
Bölge Müdürlüğümüz Gümrük İdarelerine Başvuru
Gümrük İdarelerinde bulunan bilgi ve belgelere ilişkin başvuruların doğrudan ilgili gümrük idaresinin bulunduğu yer valilik veya kaymakamlığındaki bilgi edinme yetkililerine yapılması gerekmektedir. Başvurunun, ilgili gümrük idaresine de yapılması mümkündür.